Skip to content
teams one pager

Ta reda på mer!

Besök oss på insertcoin.se och läs mer.
om vår spelplattform "GWEN"!
IC logo purple with text
LADDA NER ONE-PAGER

Ladda ner vår sida om team!

Läs om vår GWEN-funktion Teams och hur den utnyttjar kraften i våra andra spelmekanismer för att öka användarnas engagemang.


Fyll i dina uppgifter för att ladda ner

People flying around, doing things 7

Uppmärksamhet Race

Därför är det viktigare än någonsin att fokusera på en personlig, spelifierad upplevelse.

GWEN helper

Upptäckt

Hjälp dina besökare att konvertera och uppskatta din produkt med hjälp av spelifiering!

People flying around, doing things 11

Behärskning

Uppmuntra användarna till ökat engagemang genom att skapa värde för att få dem att komma tillbaka.

Boka ett möte

Låt oss prata om vad Insert Coin kan göra för din digitala gemenskap!

Låt oss prata!